ASISTENČNÍ VOUCHERY PRO INOVAČNÍ PROJEKTY – PRAHA

Vytváříte projektové dokumentace využitelné pro dotační programy z národních, mezinárodních i lokálních dotačních titulů v oblasti vědy, výzkumu a inovací?!

Právě pro vás je tato dotační možnost ideální. Získejte až 90 % způsobilých výdajů, maximálně však 900 tis. Kč!